Redakcja Kujon.net

Konspekt prezentacji maturalnej: Motyw wędrówki w tekstach literackich. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.


Temat: Motyw wędrówki w tekstach literackich. Omów wybrane przykłady i uzasadnij swój wybór.I. Literatura podmiotu:

 1. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu", red. nauk. Jankowski A., Stachowiak L., Romaniuk K., tłum. Borowski W., Poznań 1990.
 2. Homer, "Odyseja", przeł. i oprac. Parandowski J., Warszawa 1998.
 3. Mickiewicz A., "Sonety krymskie", Warszawa 1955.
 4. Prus B. "Lalka, Wrocław 1999.
 5. Żeromski S. "Ludzie bezdomni", Warszawa 1975.

II. Literatura przedmiotu:

 1. Makowski S. "Świat Sonetów krymskich Adama Mickiewicza", Warszawa 1969.
 2. Markiewicz H. "Lalka Bolesława Prusa", Warszawa 1967.
 3. Markiewicz H., "Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego", Warszawa 1963.
 4. Kamionka-Straszakowa J., "Zbłąkany wędrowiec", Wrocław 1992.
 5. Marcel G., "Homo viator", tłum. Lubicz P., Warszawa 1984.

III. Ramowy plan wypowiedzi:

 1. Określenie problemu:
  1. wiele znaczeń słowa "wędrówka" (wędrówka w sensie geograficznym - jako przemieszczanie się, wędrówka w sensie duchowym - jako wędrówka w głąb siebie, próba dotarcia do własnego "ja"),
  2. motyw wędrówki wiąże się z toposem homo viator - człowieka wędrowca.
  3. kolejność prezentowanych tekstów wraz z uzasadnieniem.
 2. Kolejność prezentowanych treści:
  1. w "Piśmie Świętym" podróż metaforą życia. Po wygnaniu pierwszych ludzi z Raju kolejne pokolenia muszą wędrować, by do Raju powrócić. Życie staje się ciągłą wędrówką ku Bogu, ku zbawieniu.
  2. Odyseusz archetypem wędrowca uparcie zmierzającego do celu podróży. Bohater przez dziesięć lat wraca po wojnie trojańskiej do rodzinnej Itaki. Wędrówka jest próbą i dla Odyseusza, i dla jego rodziny.
  3. wędrówka poznawcza w "Sonetach krymskich" - wygnany z ojczyzny bohater stykając się z tajemniczym Orientem, poznaje egzotyczną przyrodę, a jednocześnie lepiej poznaje samego siebie.
  4. wędrówki Wokulskiego z powodów ekonomicznych ( prowadzenie interesów na Wschodzie i w Paryżu). Podróże bohatera odzwierciedlają również jego niespokojną naturę.
  5. tułaczka metaforą egzystencji Judyma - bohatera "bezdomnego", nieumiejącego znaleźć dla siebie miejsca (Paryż, Warszawa, Cisy, Zagłębie). Judym wybiera wędrówkę, bo boi się, że dom sprawiłby, że zapomniałby o potrzebujących ludziach.
 3. Wnioski:
  1. wędrówka literackim leitmotivem - pojawia się w rozmaitych tekstach literackich we wszystkich epokach,
  2. przywołanie motywu podróży jest pretekstem do refleksji nad ludzkim losem, nad ciągłym dążeniem człowieka do celu.

IV. Materiały pomocnicze:

 1. Friedrich C.D., "Wędrowiec w morzu mgły" [obraz].
 2. kartka z cytatami.