Redakcja Kujon.net

Literatura przedmiotu
Czym jest literatura przedmiotu i skąd się ją bierze?

Literatura przedmiotu – co to?

Literatura przedmiotu to bibliograficzny wykaz pozycji, które odnoszą się do omawianego zagadnienia, najczęściej umieszczany na końcu opracowania. Innymi słowy: to wszystkie książki, artykuły, strony WWW itd. poruszające temat, który został opracowany.

Literatura przedmiotu oznacza nie tylko pozycje, które autor wykorzystał bezpośrednio w opracowaniu, ale też mieści w sobie te pozycje, z którymi autor opracowania zapoznał się, a których – z dowolnych powodów – w opracowaniu nie wykorzystał.

Literatura przedmiotu a prezentacja maturalna z języka polskiego

Najpóźniej cztery tygodnie przed egzaminem musisz dostarczyć dyrektorowi szkoły bibliografię związaną z wybranym tematem prezentacji.

Bibliografia składa się z dwóch części:
I. Literatura podmiotu.
II. Literatura przedmiotu.

Literaturę podmiotu i przedmiotu umieszcza się również w konspekcie (planie) prezentacji, z którego korzystasz i Ty, i komisja podczas egzaminu. Pamiętaj, że podczas rozmowy, która odbędzie się po zaprezentowaniu przez Ciebie opracowanego tematu, komisja może Cię zapytać nie tylko o to, o czym mówiłeś, ale także o pozycje znajdujące się w literaturze przedmiotu. Dlatego bądź rozsądny. Lepiej umieścić w literaturze przedmiotu 3 książki, z którymi dokładnie się zapoznałeś, niż 10 takich, których nigdy nie widziałeś na oczy.

Skąd wziąć literaturę przedmiotu?

Najszybciej i najprościej literaturę przedmiotu można uzyskać "wykorzystując" własnego polonistę. Jeśli ma trochę wiedzy, czasu i cierpliwości, może być cennym źródłem informacji na temat wartościowych opracowań wybranego przez Ciebie tematu.

W każdej bibliotece można skorzystać z tradycyjnego katalogu zbiorów bibliotecznych. W ten sposób możesz dość łatwo znaleźć interesujące Cię pozycje. Wystarczy np. zobaczyć, co znajduje się w katalogu rzeczowym pod nazwiskiem autora, którego utwór omawiasz w prezentacji.

Możesz również skorzystać z dostępnych w Internecie katalogów większych bibliotek:

Warto też skorzystać z katalogu Polskiej Bibliografii Literackiej.

Cennym źródłem informacji są książki z serii Biblioteki Narodowej. Każda z nich zawiera dobrze opracowaną bibliografię związaną z danym utworem. Oprócz tego, sam wstęp może stać się jedną z pozycji w Twojej literaturze przedmiotu.

Dobrą bibliografię zawierają opracowania lektur szkolnych z serii Biblioteczka Opracowań Wydawnictwa Biblios dostępne w większości księgarń i bibliotek.

Jeśli szukasz opracowań polskich utworów, mogą pomóc Ci słowniki literatury polskiej:

  • "Słownik literatury staropolskiej",
  • "Słownik literatury polskiego oświecenia",
  • "Słownik literatury polskiej XIX wieku",
  • "Słownik literatury polskiej XX wieku".

Każde dobre opracowanie odsyła do co najmniej kilku innych. Tak więc, jeśli już zdobędziesz swoją pierwszą pozycję z literatury przedmiotu, znalezienie kolejnych będzie już w miarę proste.

Przeczytaj o tym, jak wykonać opis bibliograficzny. »


Zobacz też...

» Matura z języka polskiego
» Konspekt prezentacji - jak napisać
» Prezentacja maturalna - podstawowe informacje
» Najważniejsze pytania o maturę
» Alfabet maturalny ;-)