Redakcja Kujon.net

Określenie problemu prezentacji maturalnej - jak sobie z nim poradzić?


Stworzenie wstępu prezentacji maturalnej sprawia problemy wielu maturzystom. Prawie wszystko jest już przygotowane: literatura podmiotu i przedmiotu wybrana i przeczytana, zarys prezentacji napisany, konspekt prawie gotowy... Tylko pierwszego punktu planu ramowego brakuje.Dobry wstęp to podstawa

Kluczem do sukcesu na maturze ustnej z języka polskiego jest dobry wstęp. O ile prawie każdy maturzysta przygotowuje lepiej lub gorzej zasadniczą część prezentacji, z której później wyciąga lepsze lub gorsze wnioski, o tyle dobry wstęp przygotowuje niewielu. Brak dobrego wstępu powoduje, że komisja jest gorzej nastawiona do zdającego egzamin. Może również w istotny sposób rzutować na ocenę kompozycji prezentacji.

Cechy dobrego początku prezentacji

Wstęp powinien wzbudzić zainteresowanie komisji (nawet, jeśli wysłuchuje ona dziesiątej z rzędu prezentacji na ten sam temat). Może być intrygujący, śmieszny, ambitny... Ale nie może być byle jaki. Oprócz tego powinien zawierać wszystkie istotne dla wstępu elementy. Powinien więc określać problem prezentacji, stawiać pewne pytania, na które w dalszej części prezentacji pojawią się odpowiedzi. Istotne jest również zaznaczenie, jakie utwory zamierza się omówić. Warto również we wstępie zarysować ogólny plan prezentacji, czyli powiedzieć w paru zdaniach, o czym będzie prezentacja.

Dla mało ambitnych

Wstęp banalny, mało ciekawy, oklepany, wręcz nudny. Ale jednocześnie dobry, porządny. Jednym zdaniem coś, do czego nie za bardzo można się przyczepić, ale co nie wprawia w zachwyt. Jego plus: może być zastosowany w każdej prezentacji, niezależnie od jej tematu. Wyglądać może mniej więcej tak:

Tematem mojej prezentacji jest... Wybrałem ten temat, ponieważ (lubię tego pisarza / interesuję się tą epoką / ciekawi mnie ta tematyka / chciałem zgłębić temat, o którym wcześniej zbyt wiele nie wiedziałem...). Z bogatej literatury podmiotu wybrałem następujące pozycje: Igrek Iksiński, "Tytuł 1", Iks Igrekiński, "Tytuł 2"... W mojej prezentacji postaram się odpowiedzieć na następujące pytania:... Na początku omówię... Następnie przejdę do... Później zajmę się... Wreszcie przejdę do... Na zakończenie powtórzę główne myśli mojej prezentacji oraz spróbuję sformułować odpowiedzi na postawione przed chwilą pytania.

Dla bardzie ambitnych

Wstęp ciekawy, intrygujący. Zawierający wszystkie istotne elementy, ale "podane" w atrakcyjnej formie. Tu gotowych schematów nie ma, trzeba wysilić wyobraźnię. Wszystko zależy od konkretnego tematu. Oto kilka przykładów dla inspiracji:

fragment wstępu do prezentacji na temat języka polityki (stylizowany na przemówienie W. Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981):

Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako uczeń tej szkoły i jako maturzysta. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Jesteśmy manipulowani przez język. Obywatelki i obywatele! Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie. Obowiązkiem moim jest zbadać, w jaki sposób język nami manipuluje. Dotarłem do wielu prac poruszających ten temat:...

fragment wstępu do prezentacji na temat języka reklamy:

Za chwilę będą Państwo świadkami jedynej, niepowtarzalnej prezentacji na temat języka reklamy. Tylko z mojej prezentacji dowiedzą się Państwo, jakimi środkami językowymi posługują się najczęściej twórcy reklam. Tylko ode mnie dowiedzą się Państwo, jak reklamy Państwem manipulują. Moja prezentacja ma solidne podstawy naukowe, ponieważ korzystałem z takich książek jak:...

fragment wstępu do prezentacji na temat średniowiecznej wizji świata (strój rycerza bardzo przydatny):

Król mój rozkazał mi tu przybyć, by wygłosić prezentację na temat średniowiecznej wizji świata. Mam udowodnić, że nie żyjemy w czasach wiecznych wojen, i że rycerza stać na zrobienie czegoś więcej niż machanie mieczem. Chcę też pokazać, że średniowiecze nie jest epoką zacofaną, pełną zabobonów...

fragment wstępu do prezentacji na temat wizji świata i inspiracji Grzegorza Ciechowskiego (po zaprezentowaniu krótkiego fragmentu teledysku):

Taki był Grzegorz Ciechowski. Takim go pamiętamy. Takim pamiętam go ja - jako mojego ulubionego artystę, buntownika, idealistę... Wybrałem temat: "Wizja świata i inspiracje Grzegorza Ciechowskiego", bo chcę lepiej zrozumieć piosenki, które znam i które lubię od dzieciństwa. Podczas przygotowywania prezentacji skorzystałem z wielu interesujących książek, takich jak:...